Kayseri Ekspres Haber
HV
13 TEMMUZ Cumartesi 19:39
Advert

28 ŞUBAT MAĞDURİYETLERİ HALEN GİDERİLEMEDİ

28 Şubat postmodern darbenin yıldönümünde konuşan Mazlumder Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Av.Abdullah Kaya, mağduriyetlerin halen giderilemediğine dikkat çekti. Kaya basın açıklamasında şunları söyledi:

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 28-02-2024 22:09   Güncelleme : 28-02-2024 22:14
28 ŞUBAT MAĞDURİYETLERİ HALEN GİDERİLEMEDİ

 

28 ŞUBAT MAĞDURİYETLERİ HALEN GİDERİLEMEDİ

28 Şubat, darbe sonrası süreçte dönemin iktidar sahipleri olduklarını düşünenler tarafından “Bin yıl sürecek” denilen, post modern bir darbe baskı sürecini ifade etmektedir. 

 

Öncesinde ve sonrasında bu baskı ortamında birçok zulüm yaşanmış, birçok mağduriyetler ortaya çıkmıştır. MAZLUMDER olarak 90’lı yıllardan beri, zulümlerin yaşandığı andan itibaren tepki verilmeye çalışılmış, birçok basın açıklamasında 28 Şubat’ın baskıcı mantığı dile getirilmiştir.

 

Örneğin önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi 28 Şubat gibi yakıcı ve yıkıcı bir süreçte birçok inançlı insan, cemaat ve grup mensubu resmî ideolojinin dayattığı yaşam biçimini kabul etmediği veyahut o dönemin muktedirlerince makbul vatandaş olarak görülmedikleri için fikir ve düşüncelerinden dolayı yargılanmış ve hapsedilmiştir.

 

MAZLUMDER tarafından o dönemin brifingli yargı kararları ile yargılanıp mahkûm edilen insanların yeniden yargılanabilmeleri için uzun süreli bir kampanya yürütülmüştür. Bir kısmı ile ilgili olumlu sonuçlar alınmış olsa da halen cezaevinde olan ve bedel ödeyenler mevcuttur. 28 Şubat’ın yıldönümü vesilesiyle cezaevinde bedel ödemeye devam etmekte olan mahpuslarla ilgili adım atılması gerektiğini tekrardan hatırlatırız.

 

28 Şubat’a ilişkin yaşanan başka bir mağduriyet alanı ise dönemin baskıcı ortamından dolayı kamu görevinden çıkartılmış veya kamu görevine alınmamış, eğitim öğretim süreçlerini tamamlayamamış kişilerin yaşadığı mağduriyetlerin tam giderilmemiş olmamasıdır. Konuyla ilgili genel anlamda yasal düzenlemeler yapılmış ve hakları sonradan iade edilmiş olsa da farklı statüler sebebiyle ve esaslı bir analiz yapılmadığı için halen hak iadesi yapılmayan kişiler bulunmaktadır. Hakları iade edilenlerin ise kaybedilen yılları göz ardı edilerek hayata 15-20 yıl geriden başlamaları istenmektedir. Bunun yanı sıra haklarını arama noktasında bazı kişilerin seslerini duyuramamış olmaları da konunun bir başka boyutudur. 

 

Yaşanan mağduriyetleri çözme noktasında yapılan yasal düzenlemeler, ya bazı kurumlarda yaşanan mağduriyeti çözerken diğer kurumlarda göz ardı etmiş; ya hakların iadesi konusunda mağduriyetleri Örneğin kamu görevine iade ederken ilgili özlük hakları verilmemiş, tam çözülmemiştir. Hakların iadesi konusunda TSK mensuplarının haklarının iadesi konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmış iken diğer kamu kurumlarında görevine iade edilen kişilere, çalışmadıkları döneme ilişkin özlük hakları ilgili sürenin emekliliğe sayılması harici verilmemiştir.

28 Şubat’a ilişkin bir başka yön ise bu zulüm ortamının tam olarak aydınlatılamamış olması ve hesap sorulmamasıdır. Yüzleşilmeyen ve hakkıyla hesap sorulmayan her darbenin bir sonraki darbe ya da girişimlerin tetikleyicisi olduğu gerçeğini tekrardan hatırlatırız. 

 

MAZLUMDER olarak;

    -Binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz.         - 28 Şubat sürecinde oluşturulan istihbari kayıtların bugün dahi insanların önüne engel olarak çıktığı gerçeğinden hareketle devletin kirli ve manipüle edilmiş hafızasının temizlenmesi gerektiğini vurguluyoruz.

     - Kıyıda köşede kalmış, sesini duyuramamış insanların mağduriyetlerinin ortaya çıkarılıp çözülmesini sağlayacak bir yüzleşme ve hesaplaşma mekanizmasının kurulması gerekliliğini hatırlatıyoruz.

     - Hakların parça parça ya da yüzeysel olarak değil tam anlamıyla iade edilmesini, maddi manevi zararların tazmin edilmesini bekliyoruz.

     - Doksanlı yılların aydınlatılmayan ortamında gerçekleşmiş Sivas katliamı gibi acı olaylara ilişkin 28 Şubat sürecinde yürütülen adil olmayan yargılamaların yarattığı mağduriyetlerin en somut şekilde giderilmesini talep ediyoruz.

   - 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat’ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz.

     - Halen cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.


 

                                                                                

AdminAdmin

YORUMLAR