GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-01-2022 11:39   Güncelleme : 12-01-2022 11:43

MHPLİ ERSOY, TBMM'DE BİREYSEL EMEKLİLİĞE DEĞİNDİ

MHPLİ ERSOY, TBMM'DE BİREYSEL EMEKLİLİĞE DEĞİNDİ

MHP GRUBU ADINA MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 301 sıra sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerine konuşma yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi ve ekran başında bizleri izleyen yüce Türk milletinin tüm fertlerini saygılarımla selamlıyorum. Dünya genelinde yaklaşık iki senedir etkisini sürdüren Covid-19 salgınıyla birlikte küresel anlamda birçok denge bozulmuş, ekonomik politikalar değişmiştir. Salgın sonrası Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Türkiye ekonomi modelinin temeli; yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılmasına dayanmaktadır. Türkiye, küresel çapta üretim ve tedarik merkezi olma potansiyelini öne çıkarmayı, ülkemizin lojistik altyapısından, üretim kapasitesinden, ihracat ve doğrudan yabancı yatırım kabiliyetinden yararlanmayı hedeflemektedir. Amaçlanan bu temel hedeflere ulaşmak için öncelikli olarak makroekonomik istikrarı sağlayacak yüksek katma değerli yatırımların teşvik edilip üretiminin, ihracatının ve iş imkânlarının arttırılması gerekmektedir. Üretime dayalı ihracat öncelikli modelin orta ve uzun vadede başarı sağlayabilmesi için öncelikle makro ekonomik istikrarın korunması bir zorunluluktur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kapsamda hazırlanan teklifle yeni ekonomi modeliyle amaçlanan hedeflere ulaşabilmek için gerekli yasal düzenlemeler Meclisimizin takdirlerine sunulmuştur. Söz konusu teklifin konuşmama konu birinci bölümünde, Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülebilmesi amacıyla diğer Merkez Bankalarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedememesi sağlanacaktır. Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda haksız iadelerin önüne geçilebilmesi amacıyla dava konusu edilen tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararının verilememesi amaçlanmaktadır. Yeni kurulan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ilişkin olarak kanundaki tanımların güncellenmesi ve bireysel emeklilik sisteminden çıkmadan hesaptan kısmi ödeme yapılabilmesinin sağlanması öngörülmektedir. Böylece konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç duyulabilecek tasarrufların bireysel emeklilik sistemi çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesi, bu itibarla, bireysel emeklilik sisteminde belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen ödeme alma imkânı sağlanmaktadır. Kısmen ödeme alan katılımcıların, kısmen ödeme alınmasına müteakip, belirli bir süre için sistemden ayrılmasının önlenmesi ve bu sayede katılımcıların sistemde

kalmaları da sağlanacaktır. Bununla birlikte, bireysel emeklilik sistemindeki sözleşmelerin temlik edilebilmesi, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılması amaçlanmaktadır. Teklifle uygulamaya girecek bir başka değişiklikle 45 yaş üstü çalışanların otomatik emeklilik planına dâhil edilmesinin sağlanması öngörülmektedir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun kurulması sonrasında kanunda yapılan atıflarda uyum düzenlemesi yapılacaktır. Son olarak da bireysel emeklilik sisteminde yapılan katkı payı artışının yürürlük tarihinden itibaren mevcut katılımcılara da uygulanması sağlanacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgem olan Kayseri'mizde bulunan toplamda 714 muhtarımızla sorun ve taleplerine ilişkin yaptığımız istişare görüşmelerinde birçok muhtarımızın özlük haklarıyla ilgili endişeleri olduğunu öğrendik. Şüphesiz ki muhtarlık, kuruluşundan itibaren halk tarafından kendisinin bir temsilcisi olarak kabul edilen en müstesna kurumlarımızdan bir tanesidir. Kamu hizmetini vatandaşa götürme konusundaki verimin artması için muhtarlarımızın moral ve motivasyonlarının da yüksek olması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllarda muhtarlarımızın özlük haklarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle SGK prim ödemelerinin devletimiz tarafından karşılanacak olması, muhtarlarımız tarafından sevinçle karşılanmıştır fakat bu konuda bazı muhtarlarımız mağduriyet yaşamakla ilgili endişe duymaktadır. Kanuna göre, emeklilik öncesi son üç buçuk yıl süreyle sigorta priminin BAĞKUR olarak ödenmesi hâlinde işçi emekliliğinden esnaf emekliliğine geçilmesi söz konusudur. Böylece, muhtarlık görevinden önce işçi ya da memur statüsünde sigortası yatıp emeklilik için yaşlarının dolmasını bekleyen yahut emekliliğine üç buçuk yıldan az süre kalmış muhtarlarımız muhtarlık göreviyle birlikte sigortalarının BAĞ-KUR üzerinden işlemeye başlamasıyla bazı avantajlardan yararlanamama durumunda kalmaktadırlar. Bu durumda olan muhtarlarımız için yeni bir düzenleme yapılması, aynı mağduriyeti yaşayan binlerce muhtarımızın ortak beklentisidir. Değinmek istediğim bir başka konu ise, yine, seçim bölgem olan Kayseri'mizde bulunan vergi denetmenleri ve binlerce mükellefimizi ilgilendiren bir sorun. Türkiye genelinde yapılan bir uygulamayla, vergi denetim başkanlıklarının bir kısmı kapatılarak bölgelere ayrılmıştır. Bu kapsamda, Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı da kapatılarak Konya Denetim Daire Başkanlığına bağlanmıştır. Kayseri ili İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük organize sanayi bölgelerini ve önemli ticaret merkezlerini bünyesinde bulunduran bir şehirdir. Şehrimizde faal olarak toplamda 38.945 gelir vergisi mükellefi, 51.444 katma değer vergisi mükellefi ve 13.959 kurumlar vergisi mükellefi bulunmaktadır. Bu mükellefler tüm imza ve belge işleri için, hatta çok basit işlemler için bile 330 kilometre gidiş, 330 kilometre dönüş olmak üzere toplamda 660 kilometre yol kat ederek Konya Vergi Denetim Daire Başkanlığına gitmek durumunda kalmaktadırlar. Bunun yanı sıra, Kayseri Vergi Denetim Başkanlığında görev yapmakta iken zorunlu olarak tayini çıkan birçok müfettişin, eşlerinin tayin hakkı olmayan işlerde çalışması sebebiyle aile birliği bozulmuş ve buna benzer sebeplerden dolayı birçok açıdan mağdur olmuşlardır. Kayseri-Konya illeri arası ulaşımda otoban, hızlı tren ve hava yolu ulaşımı imkânı bulunmadığından ve özellikle de kış aylarında hâkim olan karasal iklimin sert koşullarından dolayı sorun arz etmektedir. Kayseri ili bünyesinde hâlihazırda çalışan ve mükelleflerin taleplerini karşılayacak geniş imkânlı ve tam donanımlı vergi denetim binası bulunmaktadır. Bu kapsamda mükelleflerimizin, özelikle uzun süren inceleme dönemlerinde ve KDV iadeleri hususunda mağdur olmamaları ve kurum çalışanlarının da Kayseri gibi fiziki ve sosyal altyapısı bulunan bir şehirde huzurla, aile bütünlüğü bozulmadan çalışmaları için bir düzenleme yapılması herkesin ortak beklentisi hâline gelmiştir. Mağduriyetlerin giderilmesi

adına en azından bölge sayısında artışa gidilerek Kayseri'miz gibi mükellef sayısı fazla olan illerde yeni bölgeler oluşturulması ilgili Bakanlığımızdan beklenti ve talebimizdir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konyaspor futbolcumuz Ahmet Çalık kardeşimizin elim bir trafik kazası sonucu Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu da büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, Konyaspor camiamıza ve tüm Türk futbol camiamıza baş sağlığı diliyorum, mekânı cennet olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz konusu teklifi olumlu değerlendiriyor, destekliyor, vatanımıza ve milletimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum