GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-01-2021 15:35   Güncelleme : 06-01-2021 16:37

ALDO GRUP AVUKATLARI: HAKSIZ İFTİRALARA MARUZ KALDIK

ALDO Grup Vekilleri Avukat Erkan Gelmez ve Mert Kurt Kayseri'de görülen dava ile ilgili "ALDO Grup şirket topluluğu ile ilgili haksız, kötü niyetli ve iftiradan ibaret asılsız iddia ve taleplerle BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davanın duruşması nedeniyle buradayız" diyerek dava ve gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptılar.

ALDO GRUP AVUKATLARI: HAKSIZ İFTİRALARA MARUZ KALDIK

 

         ALDO Grup şirket topluluğu ile ilgili haksız, kötü niyetli ve iftiradan ibaret asılsız iddia ve taleplerle BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davanın duruşması nedeniyle buradayız. 15.12.2020 tarihinde bu davanın ilk celsesi görülmüştür. Müvekkil şirket aleyhine açılan ve Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden dava dosyası hakkında bilgi vermeden önce dava konusu olan uyuşmazlıklara değinmek gerekmektedir. Müvekkil şirket topluluğu köklü tarihi ile başta otomotiv olmak üzere enerji, turizm ve daha birçok sektörde ülkemiz ve Avrupa’nın önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Göstermiş olduğu başarılar ve sağladığı istihdam ağı ile ülkemizde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde birçok ödül alarak başarılara imza atmış ve atmaya devam etmektedir. BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ve ortakları Mehmet ERESİN ve Josef Paul BUSCH ile ilgili olarak şirketimiz muhasebe departmanının 2015-2016 yıllık denetimlerinde şirket sermayesi ve mevcudundaki bedelleri haksız ve hayali işlemlerle güveni suistimal etmeleri uhdelerine yüksek miktarlarda para geçişi yapmaları sureti ile müvekkil şirketi zarara uğrattıkları tespit edilmiştir. Bunun üzerine müvekkil şirket tarafından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.  Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın yürütülmeye başlanılması ile birlikte haklarında şikayette bulunulan Mehmet ERESİN, Josef Paul BUSCH ve şirket müdürü Andreas PLANK tarafından müvekkil şirket yetkililerine dönüş yapılarak şirket zararlarını karşılamak istediklerini bünyelerine geçirmiş oldukları meblağların ödeme kolaylığı sağlanması durumunda geri iade etmek istedikleri ve diğer tüm hususlarda Mersin ilinde toplantı yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Yapılan çağrının müvekkil şirket yetkililerinin kabulü üzerine Mersin iline 03/02/2016 tarihinde BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. vekili iki avukat dahil olmak üzere toplam 10 kişinin katılımı ile (BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ortakları, Mehmet ERESİN, Josef Paul BUSCH, Andreas PLANK, ALDO B&W Enerji San. Ve Tic. A.Ş. yetkilileri, avukatlar, tercüman ve muhasebe departmanları) toplantı yapılmıştır.

                Yapılan toplantı neticesinde BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş.’nin müvekkil şirketlere toplamda 18.700.000,00 TL borcu olduğu tespit edilmiş, tüm tarafların, avukatların ve muhasebe departmanlarının bu rakam üzerinde mutabık kalmaları üzerine 03.02.2016 tarihinde Sözleşme ve Mutabakat Metni hazırlanmıştır. Toplam borcun belirlenmesinde BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. muhasebecileri ve müvekkil şirket muhasebecileri incelemeler yaparak ve şirket ortaklarına bilgi vermesi akabinde mutabık kalınmıştır. Zira 03.02.2016 tarihli Sözleşme ve Mutabakat Metninde toplam borcun hangi alacak kalemlerinden oluştuğu dökümler halinde belirtilmiş ve toplantıya katılan tercüman ve Mehmet ERESİN tarafından toplantı ve metin Josef Paul BUSCH’a tercüme edilmiştir. BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. tarafından toplam 18.700.000,00 TL borcun 4.137.579,00 TL’lik kısmının 5 adet çek ile ödenmesi kararlaştırılmış ve ilgili çeklere şirket ortağı Josef Paul BUSCH tarafından şahsi aval verilmiştir. Müvekkil şirket tarafından çekler bankaya ibraz edildiğinde karşılıksız olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ve aval hakkında Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/11 D. İş sayılı dosyası ile ihtiyati haciz kararı alınarak ve Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2017/ 341 E. sayılı dosyası ile yasal takibe başlanılmıştır. Ancak yapılan icrai sorgulamalar neticesinde şirketin herhangi bir malvarlığı kaydına rastlanılmadığı gibi şirket üzerinde birçok kişi ve kurum alacağı olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda müvekkil şirketin mağduriyetleri devam etmekte olup BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ortağı Mehmet ERESİN’in benzer suçlardan kaynaklı olarak aleyhinde Cumhuriyet Başsavcılıklarında soruşturmalarının bulunduğu ve Ceza Mahkemelerinde hakkında davalar açılmış olduğu tespit edilmiştir. Mevcut durumun tespiti ile müvekkil şirket yetkilileri, dolandırıldıklarını anlamışlar ve yapılan sözleşme gereği bankalara ödenmesi gereken kefaletlerinden kaynaklı tüm riskleri de kapatmak zorunda kalmışlardır.

 

 

 

                BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. tarafından her ne kadar 03/02/2016 tarihli sözleşmenin ve sözleşme içeriğinde yazılı çeklerin zorla imzalatıldığı iddia edilmekte ise de sözleşmenin imzalandığı tarihin üzerinden tarihinden 4 yıl geçtikten sonra her iki şirket avukatının, muhasebe departmanlarının, şirket ortaklarının ve müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantı ile ilgili gayrı ciddi iddiaların söz konusu olması, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi farklı amaç ve saiklerle bu iddianın ileri sürüldüğü kanaatindeyiz.

         Öte yandan Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde müvekkil şirketler aleyhine dava açan BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ve ortağı Josef Paul BUSCH tarafından Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2017/11 D. İş sayılı dosyasından alınan ihtiyati haciz kararının tatbik edildiği Mersin 1. İcra Müdürlüğünün 2017/ 341 E. sayılı dosyasına herhangi bir itirazda bulunulmamıştır. Josef Paul BUSCH tarafından yurtdışı tebligat evraklarının eksik olduğu yönünde Mersin 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2018/622 E. sayılı dosyası ile dava açılmış olup işbu dava tarihi itibariyle hakkında başlatılan icra takibinden haberdar olan Josef Paul BUSCH tarafından da müvekkil şirket yetkililerince zorla imzalattırıldığı iddia edilen çeklerle ilgili herhangi bir dava açılmamıştır. Müvekkil şirketlerin mağduriyetinin giderilmemesi üzerine BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. yetkilisi Josef Paul BUSCH aleyhine Almanya Münster Yerel Mahkemesi 022 O 2/19 numaralı dava açılmış olup Josef Paul BUSCH tarafından imzanın kendisi tarafından atıldığı beyan ve ikrar edilmiştir. Ancak herhangi bir tehdit ve baskı altında attırıldığı hususunda beyanda bulunmamıştır.

 

                BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ortağı Mehmet ERESİN tarafından uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak müvekkil şirket yetkililerinden görüşme talebinde ve gayri hukuki uzlaşma tekliflerinde bulunulmuş ancak konu teklifler müvekkil şirket tarafından yargıya yansıyan bir alacağın mevcut olması nedeniyle reddedilmiş ve akabinde müvekkil şirketler aleyhine bugün duruşması olan Kayseri 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam eden dava açılmış ve asılsız medya ve basın açıklamaları yapılmıştır. Sözleşme imza tarihi olan 03.02.2016 tarihi üzerinden yaklaşık 4 yıl geçtikten sonra sözleşmenin baskı altında imzalandığı vb. gerekçe ile dava açılması ve asılsız iddialar ile suç duyurusunda bulunulmasının gerçekliğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz, ha keza bu dava öncesinde BW Enerji San. Ve Tic. A.Ş. ortağı Mehmet Eresin tarafından müvekkil şirket ortakları ile ısrarla görüşmek istenilmesine ilişkin arama adet ve saatleri ilgili makamlara bildirilecektir. Kamuoyu takdirleri ile Mahkeme dosyasına ibraz edilen 03.02.2016 tarihli sözleşmede iddia eden vekili Av. Mehmet Fatih DALOĞLU olması ve buna rağmen sözleşme ile ilgili asılsız iddiaların 4 yıl geçtikten sonra yargıya taşınması hususu da hayatın olağan akışına aykırılık taşımaktadır.

         Önemle belirtmemiz gerekir ki taraflar arasında yargıya intikal eden konu ticari iş ve işlemden kaynaklanmakta olup müvekkil şirket yetkilileri olan Ali DOĞAN ve Haluk Veli DOĞAN ile ilgili değildir. Müvekkil şirketler ve yetkilileri hakkında atfı cürümden ibaret olan iddialar gerçekten uzak olup hukuka aykırı fiil ve eylemlerden dolayı hukuki yollara başvuracağımızı ve bu yöndeki tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna beyan ederiz.

 

                                                         ALDO Grup Vekillleri  

                                               Av. Erkan GELMEZ & Av. Mert KURT